Kategori: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

kötü karneye yaklaşım

Kötü Karneye Kontrat Tekniği

Karne

Psikiyatri Uzmanı Dr. Sedat İrgil, karne konusunda velileri uyardı. Kötü bir karneye sahip öğrenciye kontrat tekniği ile yaklaşılmasının uygun olacağını ifade eden İrgil, karnenin çocuğun zekasıyla , becerileri yada sosyal yetenekleri ile ilgili olmadığını söyledi. Çocuğa verilecek rüşvetle karnenin düzeltilemeyeceğinin de altını çizdi.

Read more

Kötü Karne ve Doğru Yaklaşım

Karne döneminin yaklaştığı bu günlerde hem anne babaların hemde çocukların stresi yoğun bir şekilde yaşadıklarını görmekteyiz. Aileler çocukları başarılı yada başarısız olsun, onlara karşı bazen aşırı davranışlar sergileyebiliyor. Karnelerindeki zayıflardan korkan yada ailelerin yüksek beklentileri nedeni ile kendisini yeterince başarılı bulmayan çocuklar bazen kendilerine zarar verecek davranışlarda dahi bulunabiliyor.

Karne notları çocuğun akademik başarısını ölçmeden ziyade aileler için önemli bir geri bildirim özelliği taşır. Karne ile birlikte veliler de eğitim dönemi içinde verdikleri emeklerin, çocuğun eğitim ve öğretiminin gelişmesine yönelik uyguladıkları yöntemlerin ne derece etkili olduğu konusunda fikir edinmiş olurlar. Karne yol göstericidir. Başarısızlıktan sadece çocuğun sorumlu tutulması doğru bir bakış açısı değildir. Eğitim sisteminin, öğretmenlerin ve anne babaların da çocukların okul başarıları üzerinde önemli etkileri olduğu unutulmamalıdır.

Read more

Çocuk Cinsel İstismarına Dair: Tanım ve Türler

Çocuk cinsel istismarı tanımı

cinsel-istismarBir çocuğun, tam olarak anlamadığı, gelişimsel olarak hazır olmadığı ve rıza gösteremeyeceği cinsel eylemlere katılmasıdır. Çocuk cinsel istismarı; bir çocuk ile kendisinden yaşça büyük bir yetişkin, veya sorumluluk, güven ve güç ilişkisi farkı bulunan akranı başka bir çocuk arasında, diğer kişinin ihtiyaçlarını tatmin etmesi niyetiyle yapılmış eylemlerle bulgulanır. Bir çocuğu cinsel eylemlere teşvik etmek ya da zorlamak; fahişelik ya da diğer yasadışı cinsel eylemlerde sömürmek; pornografik performans ve materyallerde kullanmak da bu tanıma girmektedir. Read more

Çocuklarda psikiyatrik tedavi ve ilaç kullanımı

Çocuklarda Psikiyatrik Tedavi ve İlaç Kullanımı

Çocuklarda Psikiyatrik Tedavi

Toplumdaki geleneksel düşünce, çocukluk çağında psikiyatrik tedaviyi onaylamaz. Hatta karşı çıkar; ancak çalışmalar, çocukluk çağındaki anksiyete, depresyon, dikkat eksikliği, davranış sorunları oranlarının sanıldığından yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Read more

Çocuklarda Psikiyatrik Psikolojik Değerlendirme ve Psikolojik Testler

Çocuklarda Uygulanan Psikolojik Testler

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri): 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimi bu testte dört farklı alanda incelenmektedir. Bu test sadece anne, baba veya çocukla daha çok vakit geçiren, ilgilenen kişi tarafından doldurulmalıdır.

Çocuğun becerilerini değerlendirmeye yöneliktir. Belli alanlarda gelişme geriliği olan çocuklarda bu alanların tespiti ve gelişim düzeyinin saptanması için kullanılır. Read more

Çocuk ve Ergenlerde Davranış Sorunları ve Psikiyatrik Yardım

Dikkat eksikliği, hiperaktivite (DEHB) ve davranış sorunları tanısı çocukluk ve gençlik çağında giderek daha sık konmaktadır. Beyinde dikkati sürdüren ve davranış kontrolünü sağlayan merkezlerin yeterli ve uyumlu çalışmaması durumundan kaynaklanmaktadır. Nedenleri arasında erken doğumlar, genetik yatkınlık, biyolojik hastalıklar gibi pek çok tıbbi sorun olabilir. Read more

Akran Baskısı

Gençlerin hareketli ve enerjik tutumları ile grup oluşturma istekleri vardır. Bu tutum medya ve internet etkisiyle de bireysel veya grup olarak başka çocuklara karşı baskı ve yıldırma tutumuna dönüşebilir. “Akran baskısı” denilen bu durum, “kurban” seçilen çocuğu etkileyebilir. Çocuğun yaşam uyumunu bozabilir; hatta depresif bozukluk, anksiyete tablosu ortaya çıkabilir.

Çocuğunuzda;

  • Ani içe kapanma, kaygı, sıkıntı tablosu varsa,
  • Okula gitmemek için pek çok gerekçe yaratıyorsa,
  • Okulun değişmesi ile ilgili ısrarlı talebi varsa,
  • Ani gelişen uyku bozukluğu, tikler, gece işemeleri, ders başarısında düşüş gibi belirtiler varsa lütfen yardım alınız.

Okul ile kurulacak iyi bir diyalogla sorun çözülebilir. Psikiyatrik tıbbi veya rehberlik servisi yoluyla çocuğun sıkıntıları hafifleyebilir.

Tedavi

Davranış sorunlarında mucize yöntemler yoktur. Bazı çocuklar hızla tedaviye cevap verse de; aileler uzun süre ve sabırla çocuklarının doğru davranması için çaba göstermelidir. İlaçlar genellikle faydalıdır; ancak her zaman ailenin tutumu ve okulun yaklaşımları ilaçtan daha önemlidir. Fark edilen bir sorunla ilgili sınıf öğretmeni ve rehber öğretmene danışılmalı, çözüm bulunamıyorsa çocuk ve erişkin psikiyatrisinden yardım alınmalıdır.

Çocuğunuzla ilgili her türlü tetkik ve kullandığı ilaçlar ile birlikte öğretmen gözlemi tedaviyi kolaylaştırır. İlaçların yan etkileri iyi izlenip doktor gözlemi ile verildiği sürece genellikle sorun oluşturmaz. Hatta çözüme büyük katkıları olabilir.

Psikiyatrik bilgi ve rehberlik yaklaşımından yoksun, kulaktan dolma bilgilerle hareket etmeyiniz. Danışmak bir şey kaybettirmediği gibi aksine kolay ve yol göstericidir. Bu tür bir durumun oluşmasından şüpheleniyorsanız lütfen profesyonel yardım alır.

ŞİZOFRENİDE KARBONİL,STRES VE MİKRO İLTİHAPLANMA İLE İLİŞKİLİ MOLEKÜLLER

Bugüne kadar, şizofreni teşhisi, tedavisi, görüntülemesi için periferik göstergelerin araştırıldığı bir takım …

Vitamin Eksikliklerinde Bazı Bulgular

Vitamin Eksikliklerinde Bazı Bulgular Her ne kadar vitamin eksikliğine yönelik bir çok tedavi seçeneği olsa da , dünyanın …

Bipolar Bozukluk ve D vitamini eksikliği

D vitamini; metabolizmada görev yapan bir çok enzim ve proteinlerin yapısına girerek biyolojik olayların düzenlenmesini …