Vesayet – Önemli Soru ve Cevaplar

Son güncelleme: 26th Şubat 2024

Vesayet hakkında önemli sorular ve yanıtları:

Vesayet altına alma ne demektir?

Türlü nedenlerle medeni haklarını kullanma yetisini kaybetmiş olan kişilere haklarını korumak üzere bir “vasi”‘nin tayin edilmesi anlamında kullanılan hukuki bir terimdir.

Bu işlem kim tarafından yapılır?

İşlem ilgili mahkeme kararı ile bilirkişi raporu sonrası uygulamaya girer. İlgili kişinin yakınları, hekimler ve bazı resmi çalışanlar bu işlemin yapılması için mahkemeye başvurma ve işlemleri takip etme hakkına sahiptir.

Vesayet altına alma işlemi nasıl yapılmalıdır?

En yakın teşekküllü bir sağlık kuruluşuna müracaat sonrası düzenlenecek sağlık kurulu raporu ilişikte sunularak vasi isteğiyle mahkemeye başvurulması işlemin çabuklaşmasına yardımcı olur.

Kimler vasi olabilir?

Mahkemenin tayin ettiği her kişi (tüzel kişiler, dernek vb. dahil) vasi olabilir. Türkiye’deki mahkemeler genellikle kişinin birinci derecedeki yakınlarını veya avukatlarını vasi tayin etmeyi tercih eder.

Kişi tüm haklarını ve mallarını kaybetmiş mi oluyor?

Hayır. Hakları ve mal varlığı bir başkası tarafından onun yararına korunur. Tapular ve banka hesapları halen kişiye ait gözükmektedir.

Vesayet altına almanın bir süresi var mı?

Tıbbi durum devam ettiği müddetçe devam eder. Hastalığın düzelmesi halinde vesayet kararı kaldırılabilir.

Vasinin ilgili kişiyi istismar etmesi mümkün müdür?

Teorik olarak evet. Ancak mahkeme her türlü işlemi düzenli aralıklarla takip ettiği ve denetlediği, üstelik gayrimenkul alıp satma gibi büyük işlemler ancak mahkemenin izni ile yapılabildiği için pratikte bunun yapılabilmesi çok güçtür.

 

Kaynak: Alzheimer Vakfı

 

Sayfa içeriği bilgilendirme amaçlıdır. İlk adım olarak aile hekiminize danışabilirsiniz. 

Yazar:

Psikiyatri Uzmanı Dr. Sedat İrgil

Güncellenme Tarihi: 26.02.20024

Translate »