Psikiyatride Kim Ne Yapar?

Son güncelleme: 17th Şubat 2023

Psikiyatri uzmanı kimdir?

Tıp fakültesini bitirip doktor ünvanını aldıktan sonra beş yıl psikiyatri kliniğinde eğitim ve deneyim kazanan ve insanların psikiyatrik sorunları ve ruh sağlığı danışmanlığı alanında danışılan uzman doktordur. Tedavide ilaç tedavisi veya terapi teknikleri uygulamaya tıbbi ve yasal olarak yetkilidir. Bu nedenle hafif ya da ağır günlük yaşamı etkileyen; psikiyatrik sorunlarda psikiyatri uzmanı tercih edilmelidir.

 

Psikolog kimdir?

Fen ve Edebiyat fakültelerinin psikoloji bölümünden mezun olmuş kişilerdir. Psikoloji bilimine ihtiyaç duyan; eğitim, trafik reklam vb her alanda çalışabilirler.Klinik master veya doktora yapan psikologlar;( Yeni yasalarımıza göre) ile aile, eş terapisi gibi alanlarda sertifikası olanlar bağımsız olarak tedavi hizmetlerinde çalışabilirler. Psikiyatri ve çocuk psikiyatrisi alanında en önemli görevleri testlerin uygulanması, ölçme ve değerlendirmedir.

Rehber öğretmen nedir?

Okul öncesi ve okul dönemi çocukların duygusal, zihinsel, sosyal ve okul gelişimlerini takip eder. Bu alanda karşılaşılan sorunların saptanması ve çözümü için aileler ve öğretmenlerle iş birliği içinde danışmanlık yaparlar. Okullarımızda bulunan rehber öğretmenler bu danışmanlığı verecek şekilde yetiştiririlir.

Aile hekimi kimdir?

Tıp fakültesi mezunu olup aile hekimi olarak yetkilendirilmiş doktorlardır. Yeni sağlık sisteminde hastanın temel sorumlusu ve takip eden hekim; Aile hekimidir.
Aile hekimleri pek çok psikiyatrik hastalıkta yeterli ve etkili tedavileri yaşatabilir, sürdürebilir. Gerekli hallerde danışmanlık alınması ve tedavi için aile hekimi yönlendirici olabilir.

***
Psikiyatri tıbbın en karmaşık dallarından biridir. Ancak hastalarımızın telkine yatkınlığı, bu alanın bilinmemesi ve yanlış bilgilerin yaygınlığı nedeniyle tıp dışı müdahaleler daha yaygındır. Hastaların umudunu sömüren kötü niyetli kişilerden uzak durabilmek için yardım aldığımız kişinin bu alandaki eğitiminin ne olduğunu ve diplomasını sorgulayınız.

Çok yakınınızda bulunan aile sağlığı merkezi ve aile hekimleri, pek çok sıkıntıyla ilgili tedavi ve danışmanlık hizmeti verebilirler. Günlük hayatta önce bu birimlere başvurmak akılcı, ekonomik ve faydalı olabilir.
***

Terapi nedir?

Sağlıklı kişide farkındalığını arttırmak ve kendini tanımak, bu sayede sorunlarıyla daha kolay baş etmek içi yapılan, hastaların da hem kendilerine (ve sorun kaynaklarını baş etme yollarını öğrenmek) hem de hastalıkla ilgili bilgi ve becerilerini arttırdığı seanslardır. 30-45 dakikalık sürelere ayrılan görüşmelerde önce bilgi toplanır; mücadele edilecek sorunlar ve hedefler belirlenir. Sonra da değişik psikiyatrik yöntemlerle üzerine gidilir ve çözümlenir.
Terapi sürerken ilaç kullanmak gerekebilir. Kişinin sıkıntı ve hastalık bulgularında dalgalanma olabilir, bu nedenle tedavi amaçlı terapiler Psikiyatrik Uzmanınca yapılmalıdır. Hastalık tanısı ve gündelik sorunları ayırma ile ilgili tıbbi ve eğitimi olmayan kişilerin “Terapi” adı altındaki uygulamaları tedavi değildir. Sorun filmlerdeki gibi bir anda çözülmez; veya “hipnoz olayım, sorunumu öğreneyim” gibi bilgiler tamamen medyatik ve gerçek dışı bilgi ve vaatlerdir.
Size terapi yapacağını söyleyenlerin diplomalarını ve eğitimini nereden aldığını araştırınız.

Sayfa içeriği bilgilendirme amaçlıdır. İlk adım olarak aile hekiminize danışabilirsiniz. 

Translate »