KAFEİNSİZ KAHVE ÖMRÜ UZATIYOR

Son güncelleme: 26th Şubat 2024

Yeni araştırmaya göre, günde iki ila üç fincan kafeinsiz kahve içmek, kahve içmeyenlere kıyasla daha uzun ömür ve daha düşük kardiyovasküler hastalık riski ile bağlantılı.

Aştırmaya göre, öğütülmüş, hazır ve kafeinsiz kahve, kardiyovasküler hastalık insidansında ve kardiyovasküler hastalıktan veya herhangi bir nedenden kaynaklanan ölümde eşdeğer azalmalarla ilişkili.

449.563 katılımcı (40 ila 69 yaş yetişkin) içeren araştırmada aritmi Kardiyovasküler hastalık koroner kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği ve iskemik inme gibi kalp damar hastalıkları incelendi. Kahve içenler, yaş, cinsiyet, etnik köken, obezite, yüksek tansiyon, diyabet, obstrüktif uyku apnesi, sigara içme durumu, çay ve alkol tüketimine göre ayarlandıktan sonra aritmi, kardiyovasküler hastalık ve ölüm insidansı açısından içmeyenlerle karşılaştırıldı. Ortalama takip süresi 12.5 yıldı.

Günde iki ila üç fincan ile görülen en büyük risk azalması, kahve içmemeye kıyasla, kafeinsizleştirilmiş, öğütülmüş ve anlık preparatlar için sırasıyla% 14,% 27 ve% 11 daha düşük ölüm olasılığı ile ilişkiliydi.

Eylül 26, 2022

Avrupa Kardiyoloji Derneği

Kahve içmek uzun ömürlülüğün artmasıyla ilişkilidir – ScienceDaily

Yazar:

Psikiyatri Uzmanı Dr. Sedat İrgil

Güncellenme Tarihi: 26.02.20024

Translate »