İnme Sonrası Demans Tahmin Edilebiliyor.

Son güncelleme: 26th Şubat 2024

İnme tüm dünyada yaşlı nüfus için önemli sağlık sorunlarından. İnmeden sonra yaşamını sürdürebilen hastaların büyük bir kısmında, kişinin sosyal ve mesleki işlevlerini ve aile yaşamını ciddi biçimde etkileyen kalıntı fiziksel ve bilişsel yeti yıkımı ve davranışsal değişimler gözlenir. İnme sonrası demans kişinin çevresine bağımlı olmasına neden olan ve yaşamını kökten etkileyen en önemli komplikasyonlardan biridir.

İSD, inme öncesi demansı olmayan fakat inme sonrası demans tablosu geliştiren hastaları tanımlayan bir terimdir. İSD, nedeni ne olursa olsun (vasküler, dejeneratif, karışık) inme sonrası gelişen tüm demans olgularını içerir. İnme geçiren hastalarda demans sıklığının ortalama 4-12 kata kadar arttığı, ortalama İSD yaygınlığının %30 civarında olduğu bildirilmektedir.

Amerikan İnme Derneği’nin bir dergisi Stroke’da yayınlanan yeni araştırmaya göre, inme ile ilişkili, küçük damar hastalığı olan  hastalarda gelişmiş Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) beyin taraması analizi, düşünce, hafıza ve hatta bunama sorunlarının tahmin edilmesine yardımcı oldu.

Bu çalışma, inme ile ilgili düşünme problemlerini ve demansı öngörmede difüzyon tensör görüntüleme (DTI) kullanarak yeni bir MR analiz tekniğinin doğruluğunu test etti.

Çalışma, beyindeki derin kan damarlarını tıkayan bir inme türü olan iskemik inmenin neden olduğu küçük damar hastalığı olan 99 hastayı içeriyordu. Kadınların üçte birinden biraz fazlası kadın, ortalama yaş 68 ve çoğu Kafkasyalıydı. Tüm katılımcılar, 2007’den 2023’e kadar Londra’da St George Biliş ve İnme Nöro Görüntüleme (SCANS) çalışmasına dahil edildi.

Katılımcılar üç yıl boyunca her yıl MRI taramalarını ve beş yıl boyunca her yıl çeşitli bilişsel testlerden geçti.

Araştırmacılar on sekiz katılımcının, çalışma sırasında yaklaşık üç yıl ve dört ay ortalama bir süre içinde hastaların demans geçirdiğini, gelişmiş MRG analizinin, beş yıllık bir sürede kimlerde demans gelişip gidemeyeceğini oldukça kesin ve hassas bir işaretçisi olduğunu belirtti.

Sayfa içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen hekiminize başvurunuz.

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases/2023/01/190912080004.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fhealth_medicine%2Fhealthy_aging+%28Healthy+Aging+News+–+ScienceDaily%29

Yazar:

Psikiyatri Uzmanı Dr. Sedat İrgil

Güncellenme Tarihi: 26.02.20024

Translate »