Gizli bilinç iyileşme sürecinin bir belirteci olarak kabul ediliyor. Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezinde yapılan bir araştırmaya göre bilinci kapalı hastalarda EEG ile tespit edilen ince beyin dalgaları, tamamen tepkisiz görünen hastalar için iyileşmeyi öngörüyor.

Araştırmacılara göre yoğun bakım ünitelerindeki hastaların hangilerinin iyileşip iyileşmeyeceğinin ve rehabilitasyondan fayda görüp görmeyeceklerinin belirlenmesinin oldukça önemli olduğunu bildiriyor. Yoğun bakım ünitelerinde bilincin değerlendirilmesinde “dilinizi çıkartın, kolunuzu hareket ettirin” gibi komutlar ile bilinç durumu değerlendiriliyor. Tepki vermeyen hastalar ise bilinci kapalı olarak değerlendiriliyor. NewYork-Presbyterian/Columbia Üniversitesi Irving’de nöroloji uzmanı olan Claassen, “Ancak bazı nadir durumlarda, tepki vermeyen hastalar sonunda bilincini geri kazanır ve aylar sonra birçok günlük işlevi geri kazanma yönünde anlamlı ilerleme kaydedebilir” diyor.

Daha önceki bir çalışmada, Claassen ve meslektaşları, beyin hasarlı birçok hastanın sözlü komutlara fiziksel olarak tepki verememesine rağmen, birkaçının bu komutlara yanıt olarak beyin dalgası aktivitesi ürettiğini ve bu da onların bir miktar bilinçliliğe sahip olduklarını düşündürdü.

Araştırmacılar, “Gizli bilincin, hastanın yaşı, Glasgow Koma Ölçeği skoru (nörolojik hasarın boyutunun standart bir ölçüsü) veya hastalığın nedeni dahil olmak üzere baktığımız diğer yerleşik faktörlerden daha güçlü, bağımsız bir iyileşme öngörücüsü olduğunu bulduk.” diyor

Çalışmada 193 hastanın 27’sinde (%14) gizli bilinç tespit edildi. Gizli bilince sahip olanlar, gizli bilince sahip olmayanlara göre sürekli olarak daha yüksek ve daha hızlı iyileşme oranlarına sahipti.

Bir yıl içinde, gizli bilinci olan hastaların %41’i, gizli bilinci olmayan hastaların %10’u ile karşılaştırıldığında tam iyileşme sağladı.

Gizli bilinci olan hastaların çoğu üç ayda iyileşmeye başlarken, gizli bilinci olmayan iyileşen hastaların iyileşme belirtileri göstermesi çok daha uzun sürdü.

Kaynak:https://www.sciencedaily.com/releases/2022/07/220713201348.htm