Psikopat zihninizi nasıl kontrol eder?

kaynak: gizlipsikopat

Psikolojik Manipülasyon

(Türkçe’ye çeviri gizlipsikopat.com’a aittir)

Psikolojik manipülasyon, başkalarının algılarını ve davranışlarını el altından, aldatarak ve hatta tacizkar taktikler kullanarak değiştirmeyi amaçlayan sosyal etkilerden biridir. Bu metotlar, çoğunlukla başkaları pahasına, manipülatörün çıkarları doğrultusunda sömürücü, tacizkar, kurnaz ve aldatıcıdır.

Başarılı bir manipülasyonun koşulları

George K. Simon’a göre, psikolojik manipülasyon öncelikle şunları içerir:

1. manipülatörün gizlenmiş saldırgan niyetleri ve davranışları

2. manipülatörün kurbanın psikolojik kırılganlıklarını bilmesi (böylece hangi taktiklerin en etkili olduğunu saptaması)

3. manipülatörün gerektiğinde kurbana zarar vermekten vicdan azabı duymayacak kadar merhametsiz olması

Sonuç olarak manipülasyon kamufle edilir (ilişkili olarak agresif ya da pasif agresif)

 Manipülatörler kurbanlarını nasıl kontrol ederler?

 Braiker’a göre:

Braiker, manipülatörlerin, kurbanlarını kontrol ettiği, aşağıdaki temel yöntemleri belirlemiştir:

Pozitif sağlamlaştırma: Övgü, yüzeysel cazibe, yüzeysel sempati (timsah gözyaşları), etkileyici özür dileme; para, onaylama, hediyeler; dikkat, gülme ya da gülümseme gibi yüz ifadeleri; toplumda saygınlık

Negatif sağlamlaştırma: azarlama, bağırma, iletişimi kesme, gözdağı verme, tehditler, hakaretler, duygusal şantaj, suçluluk tuzağı, küsmek, ağlamak ve kurban rolü oynamak

Aralıklı ya da kısmi sağlamlaştırma: Kısmi ya da aralıklı negatif sağlamlaştırma, etkili bir korku ve şüphe havası yaratabilir, terörist saldırılarda olduğu gibi. Kısmi ya da aralıklı pozitif sağlamlaştırma, kurbanı sebat etmeye devam ettirebilir -örneğin pek çok kumar oyununda, kumarbaz şimdi kazanıyor gibidir ama yine de bütünde para kaybeder.

Ceza

 Tek bir deneyimde travmayla öğrenmek – üstünlük ve hakimiyet kurmak için sözlü taciz, patlayan öfke ya da gözdağı veren davranışta bulunmak; böylesi bir davranışın tek bir kez meydana gelmesi bile kurbanı, manipülatörü üzmekten, onunla yüzleşmekten, onu yalanlamaktan kaçınmaya yönlendirebilir.

 Simon’a göre:

 Simon, aşağıdaki manipülatif teknikleri belirler:

 Yalan söyleme: Birinin o anda yalan söylediğini anlamak güçtür fakat her ne kadar (artık çok geç olduğunda) ortaya çıkacağını bilseler de manipülatörler bunu yapar. Kendinize yalan söylenme riskini azaltmanın bir yolu, bazı kişilik tiplerinin (özellikle psikopatların) yalan söyleme ve aldatma konusunda uzman olduğunu, bunu sürekli yaptıklarını ve çoğunlukla da ince ve kurnaz bir yöntemle yaptıklarını anlamaktır.

Açık vererek yalan söyleme: Bu, gerçeğin önemli bir miktarını koruyarak söylenen, çok ince ve kurnaz bir yalan tekniğidir. Bu teknik özellikle propagandalarda kullanılır.

 İnkar: Manipülatör yanlış bir şey yaptığını kabullenmeyi reddeder.

Ussallaştırma: Uygunsuz davranışı için manipülatör tarafından üretilen özürdür. Ussallaştırma, çarpıtmaya yakından bağlantılıdır.

Küçümseme: Bu ussallaştırmayla eşleşen inkar çeşididir. Manipülatör davranışının, bir başkasının ortaya attığı gibi, zarar verici ve sorumsuzca olmadığını beyan eder, örneğin sataşma ya da hakaretin yalnızca bir şaka olduğunu söylemek gibi.

Seçici dikkatsizlik ya da seçici dikkat: Manipülatör, “bunu dinlemek istemiyorum” gibi şeyler söyleyerek, programında dikkatini dağıtacak herhangi bir şeye dikkat vermeyi reddeder.

Şaşırtmaca: Manipülatör ona doğrudan sorulan bir soruya doğrudan cevap vermektense şaşırtmacalı davranır ve konuşmayı başka bir konuya yönlendirir.

Kaçma: Şaşırtamacayla aynıdır fakat alakasız, dağınık, dalgalı cevaplar ve kaçamak sözler vardır.

Üstü kapalı sindirme: Manipülatör örtülü (kurnaz, dolaylı ya da imalı) tehditler kullanarak kurbanı savunma durumuna sokar.

Duygu sömürüsü: Başka bir tür sindirme taktiği. Manipülatör, vazifesine bağlı ve vicdanlı kurbanın, onunla yeteri kadar ilgilenmediğini, fazla bencil olduğunu ya da kolaya kaçtığını iddia eder. Bu genellikle kurbanın kötü hissetmesine, kendinden şüphe eder ve endişeli hale gelmesine, uysallaşmasına neden olur.

 Utandırma: Manipülatör alayı (istihza) kullanarak, kurbanın korkusunu ve kendinden şüphe etmesini artırmak ister. Utandırma taktikleri, şehvetli ya da imalı bir bakış, tatsız bir ses tonu, retorik yorumlar, ince alaylar gibi çok kurnazca yapılabilir. Manipülatör sırf ona kafa tutmaya kalktığı için birini utandırabilir. Kurbanda yetersizlik duygusunu beslemek için etkili bir yöntemdir.

 Kurban rolü oynama (“zavallı ben”): Manipülatör, acınma, sempati kazanmak ya da bir başkasından bir şey alabilmek adına şefkat edinmek için, kendini koşulların ya da bir başkasının davranışlarının kurbanı gibi gösterir. Şefkatli ve vicdanlı insanlar, bir insanın acı çekmesine dayanamaz ve manipülatör insanların anlayışına oynamayı kolay bulur.

 Kurbana iftira atma: Hepsinden daha fazla bu taktiğin, manipülatör saldırgan kastını maskelerken aynı zamanda kurbanı savunma pozisyonuna soktuğu için, çok güçlü bir anlamı vardır.

 Hizmetkar rolü oynama: Çıkarlarının faydasına uğraşırken, kutsal bir göreve kendini adamış görünerek gizlenmek. Örneğin, kendini Tanrının hizmetine ya da başka bir otorite figürüne adadığını söyler.

Baştan çıkarma: Manipülatör, başkalarının savunmalarını kırmak, güvenlerini ve sadakatlerini ona vermelerini sağlamak için cazibe, övgü, pohpohlamayı kullanır ve açık açık destek veren biri gibi görünür.

 Suçu yansıtma (başkalarını suçlama): Manipülatör, anlaşılması güç yöntemlerle başkalarını günah keçisi ilan eder.

 Sahte masumiyet: Manipülatör, verdiği zararın kasıtlı olmadığını ya da suçlandığı şeyi yapmadığını iddia etmeyi dener. Manipülatör, şaşırmış ya da gücenmiş taklidi yapabilir. Bu taktik kurbanın kendi yargılarını, dahası akıl sağlığını sorgulamasına sebep olur.

 Kafası karışmış numarası yapma: Manipülatör, neden bahsettiğinizi anlamayan ya da dikkatine sunulmuş bir konunun önemi konusunda kafası karışmış bir budala taklidi yapar.

 Sinir saçma: Manipülatör yoğun duygusallık ve yeteri kadar öfke saçarak, kurbanı şok edip, boyun eğdirmek için öfkeyi kullanır. Manipülatör aslında kızgın değildir, sadece rol yapıyordur. Ne istiyorsa onu istiyordur ve reddedildiğinde sinirlenir.

Manipülatörlerin sömürdüğü kırılganlıklar

 Braiker’a göre, manipülatörler kurbanda olması muhtemel şu kırılganlıkları (düğmeleri) sömürürler:

– “Memnun etme hastalığı”

– Başkalarından kabul ve onay görme bağımlılığı

– Emotofobi (olumsuz duygu korkusu)

– İddia etme eksikliği ve hayır diyememe

– Net olmayan kişilik duygusu (yumuşak kişilik sınırları)

– Düşük özgüven

– Kontrolü başkalarından bekleme

 Simon’a göre, manipülatörler kurbanda olması muhtemel şu kırılganlıkları sömürürler:

 Naiflik (saflık): Kurban, bir insanın kurnaz, dolandırıcı ve merhametsiz olabileceği fikrini kabul etmekte zorlanır ya da kurban edildiğini “inkar” ediyordur.

Aşırı vicdan: Kurban, bütün güvenini manipülatöre vermeye ve kendisinin suçlandığı durumlarda bile olaya manipülatörün tarafından bakmaya çok isteklidir.

Düşük özgüven: Kurban kendinden şüphe eden, güven ve iddia eksikliği olan ve muhtemelen savunma haline çabuk geçen biridir.

Aşırı ussallaştırma: Kurban, manipülatörün zarar vermek için meşru ve anlaşılabilir bir nedeni olduğuna inanmaya ve anlamaya çok uğraşır.

Duygusal bağımlılık: Kurbanın itaatkar ya da bağımlı bir kişiliği vardır. Duygusal olarak ne kadar bağımlıysa, ne kadar kırılgansa o kadar sömürülecek ve manipüle edilecektir.

 Manipülatörler genellikle kurbanlarının kırılganlıklarını çözmek, analizini yapmak için gereken zamanı verirler.

 Manipülatörlerin motivasyonları:

Manipülatörlerin üç olası motivasyonu vardır:

– Başkalarına karşı ne pahasına olursa olsun kendi amaçlarını ilerletmek ve kazançlarını sağlamak

– Başkalarıyla ilişkilerinde güç ve üstünlük sağlamaya şiddetle ihtiyaç duymak

– Gizli amaçlarını başarmak için “gizli bir ajanda”

Manipülatörlerin psikolojik durumları

Manipülatörler şu psikolojik durumlara sahip olabilirler:

– Machiavellian kişilik

– Narsistik Kişilik Bozukluğu

– Borderline Kişilik Bozukluğu

– Bağımlı Kişilik Bozukluğu

– Histrionic Kişilik Bozukluğu

– Pasif-agresif Kişilik Bozukluğu

– A tipi kişilikler

– Antisosyal Kişilik Bozukluğu

– Bağımlı kişilikler

 Bir psikopatın temel manipülatif stratejisi

 Hare ve Babiak’a göre, psikopatlar daima dolandıracakları ve oyuna getirecekleri insanların peşindedirler. Psikopatik yaklaşım 3 aşamayı içerir:

1. Değer biçme aşaması

Bazı psikopatlar, karşılaştıkları hemen herkesten avantaj sağlayan faydacı, saldırgan avcılardır, bazıları da daha sabırlıdır, yollarına çıkacak mükemmel, masum kurbanı beklerler. Her halükarda psikopat, para, güç, cinsellik ya da etki kazanma kaynağı sağlayacak bireylerin sürekli olarak faydalılıklarını ölçüp biçer. Bazı psikopatlar mücadeleden hoşlanırken, bazıları kırılgan insanları avlar. Değer biçme aşamasında psikopat, potansiyel kurbanın zayıf noktalarını tespit etme yeteneğine sahiptir ve bunları baştan çıkarmak için kullanır.

2. Manipülasyon aşaması

Psikopat bir kurbanı belirlediği zaman, manipülasyon aşaması başlar. Manipülasyon aşaması sırasında, özellikle bir psikopat kurbanında “iş”e yarayacak bir sahte kişilik yaratabilir. Bir psikopat, kurbanın güvenini kazanmak için yalan söyleyecektir. Psikopatın empati ve suçluluk duygusu yoksunluğu kolayca yalan söylemesini sağlar -istediklerini elde etmeye yaramayacaksa doğruyu söylemekte bir değer görmezler.

Kurbanla etkileşim sürerken, psikopat kurbanın kişiliğine dikkatlice değer biçer. Kurbanın kişiliği, psikopata kurbandaki değerli özelliklerin ve belirtilerin bir resmini sunar. Zeki bir gözlemci, kurbanın saklamaya çalıştığı güvensizliklerini ya da zayıflıklarını ortaya çıkarır. Psikopat, hevesli bir öğrenci gibi, kurbanda özel gizli güçlerini ve ihtiyaçlarını giderme potansiyelini incelikle test eder; nihayet kurbanla kişisel bir ilişki inşa eder. Bu ilişki kurbanı tuzağa düşürmek için yalanlar üzerine inşa edilmiş ve dikkatlice örülmüştür. Bu, kurbanın özel psikolojik ihtiyaçlarına ve kişisel beklentilerine göre, psikopatın alışkanlık halinde oluşturduğu pek çok maskeden biridir. Kurbanlaştırma, doğası gereği avcılığa dair bir şeydir; bireyde genel olarak finansal, fiziksel ve duygusal pek çok zarara sebep olur. Sağlıklı, gerçek ilişkiler karşılıklı saygı ve güven üzerine kurulur; dürüst düşüncelerin ve duyguların paylaşım temeli vardır. Psikopatik bir ilişkide, bu özelliklerden herhangi birinin olduğu yanılgısı, psikopatın bu kadar başarılı olmasının sebebidir.

3. Terk etme aşaması

Terk etme aşaması, psikopat kurbanın artık işe yaramadığına karar verdiğinde başlar. Kurbanlarını terk eder ve başkalarına geçerler. Duygusal ilişki durumunda, psikopat genellikle o günki kurbanını terk etmeden önce, bir sonraki hedefle ilişkisini garantiye alır. Terk ediş çabuk olabilir ve kurban, psikopatın bir başkasını aradığından haberdar bile olmamıştır. Sebep oldukları acı ve zarar yüzünden özür dilemeyeceklerdir çünkü psikopatlar bu duyguları takdir etmezler.

 http://geeldon.wordpress.com/2011/09/01/psychological-warfare-manipulation/