• Cum. Oca 21st, 2022

Psikiyatrik Kan Tahlilleri

  • Home
  • Psikiyatrik Kan Tahlilleri

Kan tetkikleri; hastalıkların erken tanısında, tedavisinde ve takibinde son derece önemlidir. Psikiyatride de, diğer tıbbi alanlarda olduğu gibi, kan değerlerinin izlenmesi ilaç takibi ve belirtilerin nedenlerini anlayabilmek için gereklidir.

YETİŞKİN VE YAŞLIDA PSİKİYATRİK CHECK UP

Bir çok psikiyatrik rahatsızlığın temelinde, kan hormon değerlerinde ki değişmeler, vitamin veya elektrolit dengesinde meydana gelen düzensizlikler yatmaktadır.

B12 Vitamini eksikliği uyku sorunları, dikkat eksikliği, halsizlik, huzursuz bacak sendromu, kısırlık, depresyon, ileri yaşlarda bunama , zihinsel aktivitelerde yavaşlama, unutkanlık gibi sorunlara neden olabilir. Özellikle ileri yaşlarda B12 vitamini eksikliği ile beraber folik asit eksikliği, demans yani bunamanın en önemli geri dönebilen nedenlerindendir. Sodyum eksikliği ileri yaşlarda sık görülür ve ciddi bilişsel işlev bozukluklarına hatta sara nöbetlerine, ağır halsizliğe ve hızla kötüleşen sağlık sorunlarına neden olabilir. D Vitamini eksikliği depresyon, kaygı bozuklukları, dikkat eksikliği ve dikkati toplamada güçlük, aşırı terleme , beyin işlevlerinde yavaşlama, isteksizlik, uyku problemleri, tedaviye direnç gibi sıkıntılara yol açarken , demir eksikliğine bağlı hareket veya anksiyete bozuklukları ( sosyal fobi , panik atak vb ) sık görülmektedir.

Tiroid hormonlarındaki dengesizlikler ülkemizde çok sıktır. Tiroid bezinin fazla yada az çalışmasına bağlı olarak nabız yüksekliği veya düşüklüğü, sinirlilik, sersemlik, halsizlik, isteksizlik, sürekli uyku hali ve uyuşukluk , uykusuzluk ,aşırı terleme , huzursuzluk , kilo kaybı veya kilo alma, kilo verememe, unutkanlık, depresyon veya anksiyete atakları gibi sağlık sorunlarına yol açmaktadır.

Stres ve ruhsal sıkıntılar bağışıklık sistemimiz üzerinde de etkilidir. Uzun süre kronik strese maruz kalmak ve yukarıda bahsettiğimiz düzensizlikler ile beraber bağışıklık sistemimiz zayıflayarak enfeksiyon hastalıklarına yatkın hale geliriz. Hiperlipidemi ile beraber B 12 Vitamini eksikliği ile kan şekerindeki düzensizlikler kanda homosistein yüksekliğine neden olarak kalp damar hastalıkları hakkında yatkınlık yaratır.

Doktorunuz bu ve daha birçok nedene bağlı olarak sizden kan tetkiklerini istemektedir. Çünkü ruh ve beden sağlığı bir bütündür. Bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisinde sadece biyolojik nedenlerin ortadan kaldırılması yani altta yatan fiziksel hastalıkların tedavisi ya da eksikliklerin yerine konulması ile tedavi tamamlanabilmektedir.

ÇOCUKLARDA VE ERGENLERDE PSİKİYATRİK CHECK UP

Çocukluk ve ergenlik dönemi özel değerlendirmeler gerektiren bir dönemdir. Büyüme ve gelişmenin izlenmesi, öğrenme becerilerinin arttırılması, okul başarısızlıklarının altında yatan nedenlerin tespit edilmesi, dikkat ve bellek sorunlarının değerlendirilmesi , sınav kaygısı, okul korkusu, sosyal fobi, öfke ve davranış sorunlarının tedavisinde biyolojik nedenlerin araştırılması oldukça önemlidir. Vitamin ve mineral eksikliklerinin veya fazlalığının değerlendirilmesi çocuk ve ergenlerde gereksiz takviye kullanımına bağlı oluşan sağlık sorunlarının da önlenmesini sağlar.

Bu nedenle çocuk ve ergenlerde ruhsal durum değerlendirmesinin yanında psikiyatrik check up doktorunuz tarafından istenmektedir. Çocuk ve ergenlerde yapılan psikiyatrik check up paneli, ruhsal sorunların, davranış bozukluklarının, beyin fonksiyonlarının değerlendirilmesinin yanında ilaç kullanımına başlanması ve ilaç tedavisinin oluşturabileceği yan etkilerin kontrolünde de değerlidir. Böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri ve ilaç kan düzeyleri takibi bu nedenle istenmektedir.

D Vitamini , B12 vitamini eksikliği, demir eksikliği, tiroid hormonu bozuklukları direk olarak beyin fonksiyonları ve ruhsal bozukluklara zemin hazırlamakta, öğrenme ve okul başarısı üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır.

ERİŞKİN VE GERİATRİK CHECK UP PANELİ

SGOT, SGPT, GGT ,ALP ,ÜRE , KREATİN, AKŞ , HGA1C,SEDİMANTASYON ,CRP,TSH, FT4 , FT3,FOLAT, B12 VİTAMİN ,D3 VİTAMİNİ,LİPİT PANELİ,TAM KAN SAYIMI, FERRİTİN ÇİNKO,HOMOSİSTEİN,SODYUM,MAGNEZYUM , POTASYUM.

ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN PSİKİYATRİK CHECK UP PAKETİ

SGOT, SGPT, GGT, ALP, ÜRE, KREATİN, AKŞ, HGA1C, SEDİMANTASYON, CRP, TSH, FT4, FT3, FOLAT, B12 VİTAMİNİ, D3 VİTAMİNİ, LİPİT PANELİ, TAM KAN SAYIMI, FERRİTİN, ÇİNKO, SODYUM, MAGNEZYUM , POTASYUM, GROWTH HORMON .