Yeni yapılan Kesitsel bir çalışmaya göre düşük tiroid hormonu seviyeleri ile intihar düşünceleri arasında ilişki var.

Araştırmaya göre intihar düşüncesi olan hastaların TSH seviyeleri düşük veya düşme eğiliminde. Çalışmaya yaşları 18 ile 73 arasında değişen 77 hasta katıldı. Bunların 59’unun kadın olduğu görüldü. 42 katılımcıda intihar düşüncesi tespit edildi. İntihar düşüncesi olan ve olmayan hastalar arasında yaş, cinsiyet, eğitim, obezite, sigara ve ilaç kullanımı açısından anlamlı bir fark yoktu. Ancak TSH seviyelerine bakıldığında düşüncesi olan hastaların TSH seviyelerinin düşük bulundu.

İntihar düşünceleri ile ilişki çok fazla biyolojik, psikolojik ve sosyoekonomik faktör söz konusu. Ancak yine de araştırma oldukça anlamlı. Çünkü;

Tiroid hormonunun ruh sağlığı üzerindeki etkileri uzun zamandır bilinmekte. Tiroid hormonu fazlalığı yani hipertiroidinin, öfke- sinirlilik, el titremesi, uyku problemleri, huzursuzluk gibi etkileri, tiroid hormonu eksikliğinin de uyku sorunları, depresyon, isteksizlik ve halsizliğe neden olduğu göz önüne alındığında depresyon gibi intihara en fazla neden olan hastalıklarda tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve tedavi yaklaşımına eklenmesi oldukça önemli.

Tiroid Testleri Nelerdir ?

Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde TSH, T3, T4 değerleri, tiroid otoantikorları kullanılmaktadır. Ayrıca gerekli durumlarda tiroid bezinin radyolojik görüntüleme yöntemleri ile incelenmesine de başvurulabilmektedir. Oldukça kolay uygulanan bu testler hakkında aile hekiminizden, ruh sağlığı uzmanınızdan bilgi alabilirsiniz. Kaynak: medscape.com