Yapılan bir araştırma OKB’ye sahip bireylerin beynin güven sinyalleri gönderen parçasının daha az çalıştığını ortaya koyuldu.

Araştırmada yarısından fazlası OKB’ye sahip olan 78 insana sinirli yüz içeren fotoğraf gösterilerek aynı anda bileklerinden bir miktar elektrik şoku verildi. Böylece katılımcılar resimden korkmaları yönünde şartlandırıldı.

Ardından araştırmacılar aynı fotoğrafı elektrik şoku olmadan defalarca göstererek şartlanmayı ortadan kaldırmaya çalıştı. Gönüllüler fotoğrafı gördüklerinde yüzlerinde oluşan terleme miktarına göre değerlendirildi. OKB’ye sahip olmayan kişiler ile OKB’ ye sahip kişiler, elektrik şoku ile birlikte görüntüleri gördüklerinde aynı oranda korktular. Yani aynı oranda terlediler. Elektrik şoku ortadan kalktıktan bir süre sonra OKB’ye sahip olmayan bireyler artık gördükleri resimden korkmamaya başladı. OKB’ye sahip bireyler ise elektrik şoku olmamasına rağmen resimlerden korkmaya devam ettiler ve terleme oranları daha fazla idi. OKB’li insanların bozukluğa sahip olmayanlara göre ventromedial prefrontal kortekslerinde daha az etkinlik vardı, beynin bu bölgesi güvenlik ve ödülleri tahmin etme sinyalleri göndermekle ilişkilidir.

Araştırmacılara göre, maruz bırakma tedavisi bu nedenle OKB hastaları için oldukça zor ve uzun gelen bir yöntem.

Bu açıklama neden sıklıkla eğer eylem gerçekleştirilmezse bir şeylerin yanlış gitme potansiyeli bulunan durumların OKB ritüellerini tetiklediğine de bir cevap oluşturuyor. Örneğin ocağı açık bırakmak bir yangın başlatabilir.

Fineberg’e göre bu saplantılar (obsesyonlar) çoğunlukla uçuk kaçık değil, çoğu insanın akılcı bir yaklaşımla anlayabileceği şeyler ancak abartılmışlar. Mesela tuvalete gittikten sonra ellerinizi yıkama ihtiyacınız gibi.

Fineberg’e göre, yeni bulgular ilaç tedavisi ile birlikte bu yöntemlerin uygulanmasının kompulsiyon yani zorlantıların ortadan kalkması durumunda hastanın, kötü bir şey olmayacağını anlamasına daha fazla yardımcı oluyor.

KAYNAK:https://www.pnas.org/

Sayfa içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen hekiminize danışınız.