SIBO HASTALIĞI NEDİR?

SIBO (Small Intestine Bacterial Overgrowth), ince bağırsakta bakterilerin aşırı üremesi anlamına gelen bir bağırsak hastalığıdır. Kalın bağırsağın aksine, ince bağırsakta bakteri konsantrasyonu nadiren 1000 birim/mL’yi aşar. Bunun nedeni mide asidi, bağırsak hareketleri, ileochecal valf, immunoglobulinler gibimekanizmalardır. Çeşitli nedenlerle bu koruyucu mekanizmanın zarar görmesi sibo hastalığına zemin hazırlar.

SIBO NEDEN ÖNEMLİ?

Yakın zamanda artan araştırmalar bağırsak sağlığının önemini daha fazla ortaya koymuştur. Bugün milyonlarca kişi kronik kabızlık, hazımsızlık, emilim bozuklukları gibi birçok problemle mücadele etmekte ve genellikle de altta yatan neden tam olarak tespit edilememektedir. İkinci beyin olarak adlandırılan bağırsaklarımız psikiyatrik açıdan da öneme sahiptir. Bugün sibo hastalığı, huzursuz bağırsak sendromu, fibromiyalji, ürtiker, egzama, akne, gül hastalığı, huzursuz mesane, huzursuz bacak sendromu, reflü gibi hastalıkların potansiyel bir nedeni olarak dikkat çekmektedir. Bu hastalıklar yaşam kalitesini önemli ölçüde bozan hastalıklardır.

SIBO BELİRTİLERİ NELER?

Sibo hastalığı kişiden kişiye değişen belirti ve bulgulara neden olabilmektedir. Bu belirtilerden bazıları, Şişkinlik, karın ağrısı, kronik yorgunluk, halsizlik, mide bulantısı, gaz , kronik ishal veya kabızlıktır. Sibo hastalığı ayrıca, emilim bozukluklarına bağlı vitamin ve mineral eksiklikleri, kansızlık, kronik prostatit, hipoproteinemi/hipoalbüminemi, İnterstisyel sistit, osteoporoza neden olabilmektedir.

Sibo hastalığı karbonhidrat ağırlıklı beslenen, işlenmiş gıdalar ve alkol tüketen kişilerde görülme oranı daha fazladır. Ayrıca antibiyotik kullanımı, mide ilaçları, yapısal/anatomik sorunlar, motilite bozuklukları, immün yetmezlik, azalmış sindirim salgıları, yaşlılık, diyabetik nöropati, opioid kullanımı, karaciğer ve/veya böbrek yetmezliği, doğum kontrol hapları, bağırsak ameliyatları,probiyotik kullanımı vb birçok neden sibo hastalığının oluşmasına zemin hazırlar.

SIBO TANI VE TEDAVİSİ

Sibo tanısı için İnce bağırsak sıvısının incelenmesi geçerli altın standart olarak düşünülmekle beraber karmaşık ve invazif teknik gerektirdiğinden sibo tanısı  nefes testi ile konulmaktadır. Altta yatan faktörlerin belirlenmesi ve sibo nefes testinin neticesine göre tedavi planlanmaktadır. Altta yatan nedenin veya yatkınlaştırıcı faktörün bulunması kesin tedavi için önemlidir ve nüksleri önler. Uygun diyetin belirlenmesi ve uygulanması, yaşam tarzındaki değişiklikler sibo tedavisinin önemli bir parçasıdır.

SIBO NEFES TESTİ NASIL YAPILIR ?

Sibo nefes testi, test öncesi hazırlık gerektirir. Sibo nefes testinin uygulanabilmesi için kişiye bir diyet programı, dikkat etmesi gereken noktalar bildirilir ve hasta bu talimatları yerine getirip, test için uygun olduğunda numune alım işlemi yapılır. Numune alım işlemi herhangi bir ağrı yada şikayete yol açmaz. Test prosedüründe belirtilen sürelerde üfleme-nefes verme  yolu ile numune tüplerine nefes örneği alınır.