Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Çocuklarda ve Ergen Psikiyatrisinde problemlerin psikiyatrist, psikolog ve eğitimci tarafından ortak ele alınması gerekir. Etken faktörlerin analiz ve takibi oldukça önemlidir. Hekim kararı ile ilaç tedavisi gerekiyorsa uygulanmalı ve düzenli terapiler ile eğitimi düzenlenmelidir. Çocukların durmaksızın gelişen ve değişen fiziksel ya da ruhsal doğaları, erişkinler için geçerli ruh sağlığı tanımının dışına taşan özgün bir psikiyatrik gözlem ve değerlendirme gerektirir.

Çünkü çocuk, erişkin insanın minyatürü değildir. Bedensel ve ruhsal olarak olgunlaşmış bir erişkin olma yolunda ilerleyen, farklılaşan süreçleri yaşar. Örneğin; iki yaşındaki bir çocuk, dört yaşındaki bir çocuktan ruhsal gelişim bakımından çok farklı olduğu gibi, dört yaş çocuğu da okul çağı çocuğundan önemli özelliklerle ayrılır.

Çocuk ruh sağlığının sağlıklı değerlendirilebilmesi için gelişim dönemlerine karşılık gelen ruhsal yapılanmaları, mevcut aile sistemi, çevresel faktörler ve bütün bunların birbirileriyle olan dinamik etkileşimleri ayrıntılı olarak irdelenmelidir. Çocuğun ve ergenin içinde olduğu ruhsal gelişim basamağının saptanması, anne babaların ebeveynlik yaklaşımlarını olumlu biçimde etkiliyor, ilişkilerdeki olası çatışmayı üstesinden gelinebilir hale getiriyor.

Yaygın görülen ruhsal sorunlardan bazıları şu başlıklarda toplanabilir;

• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu,
• Öğrenme bozuklukları,
• Otizm ve benzeri yaygın gelişimsel bozukluklar,
• Çocukluk ve ergenlik çağı depresyon ve kaygı bozuklukları,
• Bebeklik ve okul öncesi dönemi yemek ve uyku problemleri,
• Anne-bebek-çocuk ilişkileri ve problemleri,
• İdrar ve dışkı alışkanlığı problemleri,
• Tik bozuklukları,
• Dil ve konuşma gelişimi problemleri,
• Çocukluk mastürbasyonu,
• Kardeş kıskançlığı,
• Uyum ve davranış sorunları,
• Parmak emme, tırnak yeme,
• Mental retardasyon (zeka geriliği) ve ilgili davranışsal sorunlar,
• Buluğ çağı sorunları ve ebeveyn-ergen çatışmaları,
• Şiddete eğilimli çocuklar ve ergenler,
• Kronik hastalığı olan çocukların, ergenlerin ve ailelerinin yaşadığı ruhsal sorunlar.

Kaynak: http://www.yeditepehastanesi.com.tr/cocuk-ve-ergen-ruh-sagligi-ve-hastaliklari-anabilim-dali

Bu konudaki diğer yazılarımız için: Blog | Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

GIDA KATKI MADDESİ E171- TİTANYUM DİOKSİT PLASENTADAN GEÇEBİLİYOR

Daha önceki yıllarda fareler üzerinde titanyum dioksit isimli maddenin farelerin gelişimini olumsuz etkilediği yönünde …

IMPOSTOR SENDROMU

İlk defa Pauline Rose Clance & Suzanne Imes’ın 1978’de yayımladıkları makalede karşılaştığımız ‘imposter …