• Cum. Oca 21st, 2022

E-NABIZ SİSTEMİNDEN TANI SİLDİRME NASIL YAPILIR ?

Kas 30, 2021

Ehliyet Alımı, Polislik, Askerlik, Bekçilik başta olmak üzere, memurluğa giriş / kamu görevine başlama süreçlerinde talep edilen Sağlık Raporları’nda ve/veya E-Nabız Sistemi’nde yer alan eski tarihli Hastalık Tanıları’nın varlığı nedeniyle zorluk yaşayan veya red yanıtı alan veya almak istemeyenler için;

TC SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METODOLOJİ ADIMLARI

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 17’inci Maddesi gereğince vatandaşların “Kayıtların Düzeltilmesini İsteme Hakkı” bulunmaktadır.

Sehven hatalı kaydedildiği kanıtlanmamış tanı girişleri söz konusu ise Bakanlık E-Nabız Birimi’nce işlem yapılması için;

Hatalı tanıyı koyduğu iddia edilen sağlık hizmeti sunucusunun bağlı bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğüne başvurmanız gerekir. Başvuruyu kabul eden İl Sağlık Müdürlüğü, bünyesinde kuracağı bir Komisyon veya görevlendireceği Hekim vasıtası ile hatalı kaydedildiği iddia edilen tanı girişi ile ilgili araştırma yapacaktır. 

Sehven hatalı kaydedildiği kanıtlanmış tanı girişleri söz konusu ise Bakanlık E-Nabız Birimi’nce işlem yapılması için;

  • Tanı girişini yapan Hekim’in tanının hatalı kaydedildiğini bildiren yazısı
  • Tanı girişinin yapıldığı sağlık tesisinin Başhekim onaylı resmi yazısı
  • Hatalı kaydedildiği belirtilen tanının silinmesine ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü Uygunluk Yazılarından HERHANGİ BİRİNİ, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne İLETMESİ neticesinde gerekli inceleme yapılmakta ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tanı silinmesi için uygunluk verilmesi durumunda; İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanmış Resmi Yazı’nın Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi ile birlikte işlem tamamlanmaktadır.

Yöntem 2:  Hatalı kaydedildiğini iddia ettiği tanının kendisinde bulunmadığına dair  Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden HEYET RAPORU alınmasını takiben, sağlık tesisinin bağlı bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü’ne Başvuru yapılmasıdır. İl Sağlık Müdürü tarafından onaylanmış Resmi Yazı’nın Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi ile birlikte işlem tamamlanmaktadır.

Kaynak: TC SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METODOLOJİ