Yeni araştırmalar, balık yağı takviyesinin depresyonu önlemeye veya ruh halini iyileştirmeye yardımcı olmadığını öne sürüyor. Bu kapsamda 21 Aralık 2021’de JAÖA dergisinde yayınlanan bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istedik.
——
18.000’den fazla katılımcının dahil edildiği VITAL-DEP çalışmasında,  klinik olarak anlamlı depresif semptomları olmayan 50 yaş ve üzeri yetişkinlerde , balık yağı (omega-3) takviyelerinin uzun süreli kullanımı, depresyon riskini azaltmadı. 
 
Araştırmacılar, çalışmanın sonucuna göre; omega-3’ün yaklaşık 5 ila 7 yıllık takip sırasında genel ruh hali üzerinde zararlı veya yararlı bir etkisi olmadığını,  uzun yıllar boyunca uzmanların bazı yüksek riskli hastalarda depresyonun tekrarlamasını azaltmak için omega-3 takviyelerinin önerildiğini, ancak, genel popülasyonda depresyonu önlemek için omega-3 takviyelerinin kullanımı ile ilgili herhangi bir kılavuz olmadığını, bu nedenle, konuya açıklık getirmek için bu çalışmayı üstlendiklerini belirtti. 
 
VITAL-DEP çalışmasına 18.353 yaşlı yetişkin (ortalama yaş, 67.5 yıl; %49 kadın) dahil edildi. Katılımcıların yaklaşık yarısı rastgele 1 g/gün balık yağı, 465 mg eikosapentaenoik asit [EPA] ve 375 mg dokosaheksaenoik asit [DHA]) ve diğer yarısı plasebo aldı.
 
Önemli Bir Fayda Yok !
 
Sonuçlar, depresyon riski veya klinik olarak ilişkili depresif semptomların görülmesinde omega-3 grubu ve plasebo grubu arasında önemli ölçüde fark olmadığını gösterdi.
 
Araştırmacılar bu takviyelerin kullanımının farklı katkılar sağlayabileceğini, bu takviyelerin, bazı yüksek riskli hastalarda mevcut depresif bozuklukların yönetimi için kullanılmasına ek olarak, kalp hastalıklarının önlenmesi ve inflamatuar durumların tedavisi için faydalar sağladığını, çalışma sonuçlarının, genel popülasyondaki yetişkinlerin yalnızca depresyonu önlemek veya olumlu bir ruh hali sürdürmek amacıyla günlük omega-3 balık yağı takviyeleri almalarının önemli bir katkı sağlamayacağının altını çizdi. VITAL-DEP çalışmasında verilen dozların düşük olmasının da araştırma sonuçlarında etkili olabileceği belirtildi.
 
Tam metin: www.medscape.com

JAMA. 21 Aralık 2021’de çevrimiçi yayınlandı.

KAYNAK: Fish Oil: ‘No Net Benefit’ for Depression Prevention? (medscape.com)