Kategori: <span>Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu</span>

dikkat eksikligi hiperaktivite goz sagligi

Dikkat eksikliği ve göz bozuklukları arasındaki ilişki

Dikkat eksikliği ve göz bozuklukları arasındaki ilişki

 

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan kişilerde bazı göz rahatsızlıkları daha sık görülür. Bunlar arasında astigmat gibi kırılma hataları ve yakınsama yetersizliği bulunur, bu da gözlerin yakındaki nesnelere bakarken hizada kalmasını zorlaştırır.

Ancak görme bozuklukları DEHB belirtileri değildir. Bazı göz rahatsızlıkları ve bozukluk arasında bir ilişki olduğu görünse de, bilim adamları bağlantının ne olduğundan emin değiller.

Bu yazıda, GÖRME BOZUKLUKLARıyla ilişki, DEHB’nin bulanık görme neden olup olmadığı ve bu koşullara neyin yardımcı olabileceği de dahil olmak üzere DEHB’ye ve gözlere daha ayrıntılı olarak bakıyoruz.

DEHB aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve istekleri erteleyememe (dürtüsellik) belirtileriyle giden bir psikiyatrik hastalıktır. DEHB’nin temel belirtileri, aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği ve dürtüselliktir.

Aşırı Hareketlilik: Çocuğun kendi yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında belirgin düzeyde daha fazla hareketli olduğunda aşırı hareketlilikten söz edilir.

Dikkat Sorunları: Dikkatin bir noktaya toplanabilmesinde güçlük, dış uyaranlarla dikkatin çok kolay dağılabilmesi, unutkanlık, eşyalarını veya oyuncaklarını sık sık kaybetme ve düzensizlik gibi belirtiler dikkat sorunları bulunduğunu gösterir.

Dürtüsellik: Acelecilik, istekleri erteleyememe, sorulan sorulara çok çabuk yanıt verme, başkalarının sözlerini kesme ve sırasını beklemekte güçlük çekme gibi özellikler dürtüsellik sorunları bulunduğun düşündürür.

Görme bozukluğu olan ve olmayan çocuklar arasında yapılan bir ankette, görme bozukluğu olanlarda DEHB tanılarının daha sık olduğu bulunmuştur. 75.000 çocuktan görme sorunu olanların %15,6’sına DEHB tanısı konulurken, görme sorunu olmayanların oranı %8,3’tür.  (ADHD and Vision Problems in the National Survey of Children’s Health (nih.gov))

Araştırmalar, bozukluk ile bazı spesifik görme bozuklukları arasında bağlantılar olduğunu göstermiştir. Bunlar şunlardır:

Astigmat, kornea veya göz merceği kavisinin normal şekilde olmamasının bulanık görmeye yol açtığı, yaygın bir göz kusurudur.

Yakınsama yetersizliği: Gözlerinizin aynı anda hareket etmediği bir göz hastalığıdır. Bu duruma sahipseniz, yakındaki bir nesneye baktığınızda bir veya iki göz dışarıya doğru hareket eder.

Bu, göz yorgunluğuna, baş ağrısına veya bulanık veya çift görme gibi görme sorunlarına neden olabilir. Ayrıca okumayı ve odaklanmayı zorlaştırır.

Renk algısı: 2014’te yapılan küçük bir çalışmada, DEHB’li genç yetişkinlerin mavi aralıktaki renkleri algılamada zorluk çektikleri daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak, çalışma sadece 60 kişiyi kapsadığı için, bulgular genelleştirilebilir olmayabilir.

 

Görme yetisini etkileyen DEHB ve göz rahatsızlıkları olan kişiler, görme bozuklukları için yardım alır ise DEHB tedavisine de destek sağlanmış olur. Görme sorunları yaşıyorsanız lütfen bir göz doktoruna danışınız.

 

Sayfa içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için hekiminize başvurunuz.

 

 

BEYNİN YÜRÜTÜCÜ İŞLEVLERİNDE BOZULMA

 

Yürütücü işlevler amaca yönelik karmaşık davranışları oluşturmak, çevresel değişiklik ve taleplere uyum sağlamak için gerekli olan bilişsel yetenekler kümesidir. Yürütücü işlevler, insanların görevleri tamamlamasına ve başkalarıyla etkileşime geçmesine yardımcı olur. Yürütücü işlevler insan beyninin en üst düzey fonksiyonlarından biridir. Bu işlevlerden biri olan davranış kontrolü, en önemli basamak olarak kabul edilir. Bütün işlevler birbirleriyle ilişkili olduğundan bir bütün olarak ele alınırlar ve her alan diğerini etkiler.

 • Planlama; Olayları sıraya koymak, özellikle öncelikleri düzgün şekilde belirlemek.
 • Organizasyon; Hedefe ulaşmak için gerekli düzenlemeleri yapabilmek.
 • Zamanı kullanma; Planlama ve organizasyon ile beraber gerekli olan bir beceridir. Neye ne kadar zaman ayırabileceğini tahmin edebilmek.
 • Esneklik; Yeni durumlara uyum sağlayabilmek, farklı alternatifleri görebilmek.
 • Hedefe yönelme; Farklı uyaranların dikkati dağıtmasına fırsat vermeden amacına odaklanabilmek.
 • Tepkiyi dizginleme; harekete geçemeden davranışlarının sonucunu düşünebilmek.
 • Göreve / ödeve başlama; Ertelemeden istenilen göreve başlayabilmek.

 

En basit görünen davranış için bile birden fazla becerinin bir arada çalışması gerekmektedir. Aksi takdirde akademik ve sosyal hayata aksaklıklar ortaya çıkmaktadır.

Prefrontal korteks bölgeleri, farklı yürütücü fonksiyon bileşenlerini gerçekleştiren ve beyne dağılmış olan ağları harekete geçirmede özel bir role sahiptir.

Yürütücü işlev bozukluğu spesifik, bağımsız bir tanı veya durum değildir. Nörolojik hastalıklar, depresyon veya dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi hastalıklar bir kişinin yürütücü işlevini etkileyebilir. Yürütücü işlev bozukluğu, aralarında Parkinson tipi demans ve şizofreni de olmak üzere birçok hastalıkta görülür.

Belirtiler;

 • Duyguları veya dürtüleri kontrol etmede sorun,
 • Bir işin başlatılması, düzenlenmesi, planlanması veya tamamlanmasıyla ilgili sorunlar,
 • Dikkat ve konsantrasyon problemleri,
 • Kısa süreli hafızada sorunlar,
 • Karmaşık veya çoklu görevleri yapamamak,
 • Sosyal olarak uygunsuz davranışlar,
 • Problem çözme zorluğu,
 • Yeni bilgileri öğrenme veya işlemede zorluk.

Ayrıca;

 • İşte veya okulda düşük performans,
 • İlişkileri kurma veya sürdürme sorunları, sosyal problemler,
 • Ruhsal sıkıntılar,
 • Özgüven Problemleri,
 • Zor görevlerden kaçınma,
 • Düşük motivasyon veya faaliyetlere ilgi kaybı gibi problemlere neden olur.

DEHB (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ) ile ilgisi nedir?

Beyin dokusundaki nöron adı verilen beyin doku hücrelerinin yaklaşık sayısı bir trilyon civarındadır. Bu hücreler arası kurulan iletişimler sayesinde, çok hızlıdan çok yavaşa doğru 4 farklı beyin dalgası oluştururlar. Beyindeki dalgalardan Teta beyin dalgası, dikkatin dağınık olduğu durumlarda artar. Beta beyin dalgaları ise konsantrasyon ve odaklanılmış dikkat ile ilişkilidir. Son araştırmalarda, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişilerde, dikkat kontrolü ve odaklanmayı sağlayan beyin alanlarında aktivite değişimleri gözlenmektedir. Dikkat eksikliği sorunu olan çocukların beynin çalışma sisteminde farklılıklar vardır. Beyin görüntüleme araştırmaları göstermektedir ki, Dikkat Bozukluğu ya da Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan bireylerin beyin aktivitelerinde (özellikle beyin dokusunun ön bölümü olan frontal bölgede) normale göre azalma, yani ”kortikal yavaşlama” gözlenmektedir. Çoğu çocuk büyüdükçe yürütücü işlevler diye adlandırılan mental aktiviteler kazanır.  Bu işlevler amaçtan uzaklaşmayı önler, amaçları hatırlatır ve amaca ulaşmak için gereken basamaklamayı sağlar. DEHB, hiperaktivite, dürtüsellik ve dikkatsizliğe neden olabilecek yürütme işlevlerin gelişimsel bir bozulmasıdır. Yönetici işlev sorunları olan kişilerde DEHB olabilir. Bununla birlikte, DEHB yürütme işlevini etkileyebilecek tek neden değildir.

Yönetici işlev sorunlarına neden olabilecek durumlar;

 • DEHB
 • Depresyon ve anksiyete bozukluğu,
 • Bipolar bozukluk,
 • Şizofreni,
 • Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB),
 • Otizm,
 • Alzheimer hastalığı, frontotemporal demans ve Lewy vücut demansı,
 • Tourette sendromu,
 • Beyinde travmatik yaralanmalar.

Yürütme işlevi sorunları bazen geçici olarak görülebilir.

Tükenmişlik, yoğun üzüntü, şiddetli ağrı, stres, rahatsız edici ortamlar, ilaç- alkol ve madde kullanımı vb.

Bir kişinin yürütme işlevini değerlendirmek için çeşitli testler kullanabilir. Testler, bir kişinin dürtü kontrolünü ve seçici dikkatini değerlendirmeye yardımcı olabilir. Bir doktor DEHB gibi belirli bir hastalıktan şüphelenirse, kişinin semptomlarını o hastalığın standart tanı kriterleri ile karşılaştırabilir.Bazen başka nedenleri dışlamak için kan tetkikleri ve beyin görüntüleme tetkikleri önerilebilir.

Yönetici işlev sorunlarının nedenlerini belirlemek, ilaçlar ve terapi gibi tedavi seçeneklerine karar verilmesini sağlar. Tedavi tipi yürütücü işlev sorunlarına neden olan duruma bağlı olarak değişir. Bazı hastalıklarda (nörolojik hastalıklar, demans gibi) tedaviler hastalığı yavaşlatmaya yardımcı olabilir ancak tamamen tedavi sağlanamayabilir, bununla birlikte yürütme işlevi sorunlarına neden olan durumlar çoğunlukla tedavi edilebilir. Bilişsel davranışçı terapi yöntemleri, psikoeğitim, dikkat arttırıcı ilaçlar, antipsikotikler, antidepresanlar tedavide kullanılabilir.

KAYNAK: https://www.medicalnewstoday.com/articles/325402.php?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_country=TR&utm_hcp=yes&utm_campaign=MNT%20Weekly%20%28HCP%20non-US%29%20-%20OLD%20STYLE%202019-06-12&utm_term=MNT%20Weekly%20News%20%28HCP%20non-US%29

 

Sayfa içeriği bilgilendirme amaçlı çeviriler ve derlemelerdir. Tanı ve tedavi için lütfen hekiminize danışınız.

 

(DEHB)DİKKAT EKSİKLİĞİ, HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ve YETERSİZ EBEVEYNLİK

dehb dikkat eksikliği
dehb dikkat eksikliği

DEHB’li bir çocuğun ebeveyni olmak pek kolay değildir, son derece zor ve stresli olabilmektedir. Diğer çocuklarla kıyaslandığında sürekli aile desteği ve gözetiminin gerekmesi anne – babanın ve ailenin diğer bireylerinin üzerinde büyük bir baskı oluşturabilir. DEHB’li çocuğu olan ailelerin diğer ailelere oranla aile içi çatışmalarının daha fazla olduğu yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.

DEHB Psikiyatrik bakış açısına göre çocuklukta başlayan, belirtileri önemli oranda erişkinlikte de devam eden, kalıtsal özelliği yüksek NÖROGELİŞİMSEL bir bozukluk sınıfında olmasına rağmen genellikle kötü ebeveynlikten, yani yetersiz ve disiplinsiz aile tutumundan kaynaklandığına dair yaygın inanışlar vardır.

İngiltere’de yayınlanan ünlü tıp dergisi Lancet dergisi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun aile tutumları ile ilgili olup olmadığına dair bir araştırma yayınladı. Araştırma Hollanda da çok sayıda ( bugüne kadar en fazla hasta ve hasta olmayan grubun katıldığı)  dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ve olmayan çocukların beyin yapı ve fonksiyonlarının karşılaştırılması yöntemi ile gerçekleştirildi. Araştırmaya göre dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerin beynin dürtü, dikkat ve diğer bilişsel işlevlerini gerçekleştiren 5 farklı bölgesinde gelişimin yavaş olduğunu, beynin duyguların işlenmesinden sorumlu olan amigdala ve hipokampus bölgesinin daha önce fark edilmemiş bir biçimde DEHB olan bireylerde daha küçük olduğunu ortaya koydu.

Hipokampus ve amigdalanın  Kısa süreli hafızayı, uzun süreli hafızaya aktarmak, duygusal tepkileri kaydetmek, işlemek ve gerektiğinde hatırlamak gibi çok önemli bir görevi vardır. Columbia Üniversitesi Tıp Merkezinde görev yapan Dr. Jonathan Posner yaptığı açıklamada; DEHB olan çocuklarda duygusal ve hafıza ile ilgili sorunlarının bu bölgedeki farklılıklardan kaynaklandığını belirtti. Dr. Jonathan Posner  bu bölgedeki farklılıkların değerlendirilmesinde MR gibi beyin görüntüleme yöntemlerini kullansalar da henüz DEHB  tanısı koyabilmek için sadece MR tetkikinin yeterli olmadığını, bu belirtilerin altında yatan beyin mekanizmaları hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için araştırmaların geliştirilmesi gerektiğini iletti. Ancak eldeki veriler ve klinik izlemlerin sonuçları şimdiden anne-babaların kendini suçlamasının anlamsızlığını ortaya koyuyor. Kendini suçlamak yerine çözüm aramak ve gerekirse sık sık görülen “depresif ve tükenmiş ebeveyn” durumundan kurtulmak için yardım almak iyi bir fikir olabilir. Sonuç olarak ailenin de içinde olduğu bir ekip çalışması en makul çözüm gibi durmakta.

Sayfa içeriği bilgilendirme amaçlıdır. İlk adım olarak aile hekiminize danışabilirsiniz. 

O kadar kolay değil, o kadar kesin değil (DEHB)

Sayın Metin Münir’in T24’te yayımlanan “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB): O Kadar Çabuk Değil” başlıklı yazısı* tartışılabilir ve savunulabilir yanlar da önemli yanlışlar ve eksiklikler de içeriyor. Yazıda yerinde uyarılar ve bilgi aktarımları da var, okuyanı yanıltabilecek nitelikte sözler de. Ben de bir çocuk psikiyatrisi uzmanı ve psikanalist olarak doğruyla yanlışın, uygunla yerinde olmayanın bu kendine özgü karışımının bende uyandırdığı duygu ve düşüncelerden söz etmek istedim. Yazıyı iki bölüm halinde tasarladım. Birinci bölümde daha ziyade çocuk psikiyatrisi disiplini açısından ikinci bölümde ise psikanalitik açıdan konuya bakmaya çalıştım. Read more

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Değerlendirme ve Tanı Koyma Süreci

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), yedi yaşından önce en sık dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ile kendini göstermeye başlayan nöropsikiyatrik bir bozukluktur. Çocuğun gelişimini, yaşamını, kişilerarası ilişkilerini, okul ve aile hayatını, akademik başarısını, arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkiler.

Özellikle çevremizden sık sık duymuşuzdur. ‘’Kıpır kıpır’’, ‘’Durdan sustan anlamıyor ve hiç yerinde durmuyor’’, ‘’Yaramaz’’ vb. Gerek aklına gelen her şeyi yapmak ve söylemek istemesi, gerek sokakta, okulda ve evde sürekli kendisinden yakınılması aslında DEHB için birer ipucudur ancak tanı koymak için elbette yetersizdir. Toplum içerisinde, ’’çocuğum çok hareketli kesin hiperaktif’’ veya ’’çocuğum hiperaktif dolayısıyla çok zeki’’ gibi önermelerin doğru olmadığını da belirtmekte yarar var. Read more